DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. M. Oğuz ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ahmet SERTESER

Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU

Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ (Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu Danışmanı)

Doç. Dr. Ferruh AŞÇI

Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Hakan TERZİ

Arş. Gör. Dr. Arzu ÖZKARA

Arş. Gör. Dr. Dilek AKYIL

Arş. Gör. Fadimana KAYA

Yasin Mert AKGÜL (BİYOP Başkanı)

Gizem CİHAN (Başkan Yardımcısı)

Bilge TELLİ (Başkan Yardımcısı)